Lõi Bravus 2000 35/35

2.190.000

Kích thước: 35/35

Số chìa: 3 chìa

Kích thước: 40/45 ( liên hệ)